De Drie Hendrickjes

De gevels van deze drie huizen bleven uitzonderlijk goed bewaard. De architectuur met banden en blokken van natuursteen is kenmerkend voor het tweede kwart van de 17de eeuw. In het fries staan jaartalstenen en voorstellingen van de 'Steeman', de 'Landman' en de 'Zeeman'.

De onderpuien met glas-in-lood ramen werden bij de restauratie gereconstrueerd op basis van bouwsporen. Ook inwendig zijn de huizen hersteld naar de 17de-eeuwse situatie, met een hoog voorhuis, spiltrap, opkamer en een lager gelegen keuken.

De Drie Hendrickjes, Bloemgracht 87-91 Amsterdam

André van Beest, meesterschilder

Another Site