Het Wapen van Riga

Op de hoek van de Oudezijds Armsteeg staat 'Het Wapen van Riga' een groot koopmanshuis. De bouw is op basis van onderzoek van de jaarringen van het gebruikte hout gedateerd op omstreeks 1606-1607.

Het huis heeft een trapgevel met decoratief gemetselde bogen boven de kruiskozijnen. Tot in de 18de eeuw waren er voorname bewoners gevestigd, daarna ging het bergafwaarts. Zo was er een tabakswinkel en een tapperij. Het huis werd in 1929 onbewoonbaar verklaard.

In 1940-1942 werd het exterieur van het huis met de trapgevel gereconstrueerd naar de 17de-eeuwse situatie. Sinds 1951 is in het huis het Goodwillcentrum van het Leger des Heils, opgericht door Majoor Bosshardt, gevestigd.

Het Wapen van Riga, Oudezijds Voorburgwal 14 Amsterdam

André van Beest, meesterschilder

Another Site